Velkommen til Skolerne i Bogense

Skolerne i Bogense består af Bogense Heldagsskole,
Opholdsstedet i Bogense og Opholdsstedet Sletten.

Mange af de unge, der bor på opholdsstederne, går i skole på Bogense Heldagsskole – enten i 5.-11. kl. eller på STU-uddannelsen og vi har et rigtig godt samarbejde i forhold til de unges skolegang og udvikling og i forhold til årsprogrammets højdepunkter med ”OL- på Tvind”, Vinterkoncert, Teaterstævner og de store rejser i foråret.

Bogense Heldagsskole er en skole for børn og unge, som har brug for et program med fart på. Unge, der har brug for god faglig undervisning, men i mindre klasser, så der er mere tid til at ”få lært at gå i skole igen” – eller få mere hjælp til dét, der kan være svært. Der er også mulighed for træning i praktiske færdigheder både hos skolens tømrer, hos vores dygtige køkkenteam eller ude i parken med dyrkning af grøntsager og pasning af de store plæner, buske og træer.

pumpkin
Opholdsstedet i Bogense, som har til huse i de samme bygninger som skolen, er for unge mellem 13 og 23 år, som i en periode af deres ungdomsliv har brug for en ny base. Opholdsstedets profil er sport, sund kost, naturen, sejlads og rejser. Der er p.t. plads til 16 unge og til 6 unge i botræning/udslusningsforløb.

jeancykel

Opholdsstedet Sletten bor på en mindre, ombygget landejendom 8 km fra Bogense. Her er plads til 10 unge, også mellem 13 og 23 år. Slettens profil er bl.a. fiskeri, sejlads, cross og rejser. Eleverne fra Sletten køres i bus til skole hver morgen.

slet

Alle 3 enheder fungerer selvstændigt, men arbejder sammen om at give de unge den bedst mulige ballast til deres videre færd. Samarbejdet består først og fremmest i at give de unge de rette udfordringer på de rette tidspunkter og støtte dem i at blive mennesker med mod på livet. Rammerne om dette består af mange aktiviteter såsom opbakning til skolearbejdet, fælles sportsarrangementer, studierejser, opsætning af årets teaterstykke, o.m.m

grupvin