Vores STU Tilbud

STU for 18-25-årige, 12 ugers afklaringsforløb, 5 forskellige linjer og Spændende praktikforløb.

Læs mere

Beskæftigelsesklassen

Et undervisningstilbud til unge, som har afsluttet 9 års skolegang, men som er udfordrede i forhold til at komme videre

Læs mere

Modningsår

Modningsklassen er for unge, som af forskellige årsager ikke har haft en kontinuerlig skolegang.

Læs mere

1

STU for 18-25-årige, 12 ugers afklaringsforløb, 5 forskellige linjer og Spændende praktikforløb.

Læs mere

2

Et undervisningstilbud til unge, som har afsluttet 9 års skolegang, men som er udfordrede i forhold til at komme videre

Læs mere

3

Modningsklassen er for unge, som af forskellige årsager ikke har haft en kontinuerlig skolegang.

Læs mere

Andre Muligheder

Et aktivt program med masser af udfordringer er en vigtig del af din tid på Bogense Heldagsskole

Motorlære

På scooterværkstedet skiller vi en motor, finder ud af hvad der er galt og får den startet igen

Multimedie

Her arbejder vi med tekster, billeder, lyd og film, Photoshop – Premiere – 3D print

Kørekort

Vi hjælper med teorien, hvis du vil tage kørekort. Du skal tilmeldes den lokale køreskole