Tilsyn

Tilsyn med undervisningen på Bogense Heldagsskole foretages af den kommunale myndighed, som visiterer en elev til undervisningstilbuddet. Tilsynet sker i forbindelse med statusmøder to gange om året.
Skolen fremsender statusrapporter for undervisningen inden disse statusmøder.

Tilsyn med STU foretages af den kommunale myndighed, som visiterer en elev til STU på Bogense Heldagsskole.

Elevens uddannelse bliver beskrevet i en forløbsplan, hvor elevens kompetencer, udfordringer og indsatser beskrives og opdateres løbende. Forløbsplanen kan læses på specialvejledning.dk

 

Hvad er Specialvejledning.dk?

Specialvejledning.dk er en portal hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning kan dele indstillingsskema, forløbsplan, og andre dokumenter med forskellige aktører til en STU Uddanenelse, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Link: Specialvejledning.dk