Beskæftigelsesklassen

Beskæftigelsesklassen er et undervisningstilbud til unge, som har afsluttet 9 års skolegang, men som er udfordrede i forhold til at komme videre i uddannelsessystemet.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes mål for fremtiden, og denne målgruppe har ofte en praktisk tilgang til fagene. Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra den unges kompetencer, interesser, og der lægges en plan for at komme ”fra a til b”.

Eksempler på elementer i en undervisningsplan for en ung i Beskæftigelsesklassen:

  • dansk, matematik og engelsk
  • værktøjslære, elektronik, undervisning i kørekort til bil, knallert eller traktor.
  • Erhvervsafklarende forløb så som praktik på stedet og/eller praktik hos en af de lokale håndværkere, butikker eller andre virksomheder
  • Mekanik, håndværksfag og gartneri
  • Ekskursioner og studieture