Målgruppen

Dette undervisningstilbud henvender sig særligt til unge, som for en kortere eller længere periode har brug for et modnings-/beskæftigelsestilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte og dennes særlige udfordringer. Typisk skabes et program, som motiverer den unge, så ”gnisten tændes igen”, og der kan foregå en struktureret forberedelse til at starte på et STU-forløb eller et uddannelsesforløb på FGU (Forberedende GrundUddannelse).

Derudover udbyder skolen STU for 18-25-årige

Målgruppen er unge, der er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder eller i familiepleje, eller som bor hjemme hos deres forældre.

De fleste af eleverne har en problematisk skolehistorie med sig fra folkeskolen eller andre specialskoletilbud. De har typisk erfaringer med flere skoleskift og nogle elever har ikke gået i skole i en længere periode.