Modningsår

Modningsklassen er for unge, som af forskellige årsager ikke har haft en kontinuerlig skolegang.

En del unge har pga. angst, skolevægring eller andre årsager ikke gået i skole i længere perioder, selvom de har været indskrevet i et skoletilbud.
Disse unge har ikke en 9.klasse prøve. De er hverken fagligt eller socialt/personligt klar til at starte i et prøveforberedende skoletilbud som f.eks. FGU. De har brug for et ”springbræt” for at genfinde motivationen og troen på, at de kan.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og mål for fremtiden, og er individuelt tilrettelagt.

Eksempler på en undervisningsplan i modningsklassen:

  • dansk, matematik og engelsk
  • naturvidenskabelige og humanistiske fag
  • billedkunst, drama og musik
  • Erhvervsafklarende forløb så som praktik på stedet og/eller praktik hos en af de lokale håndværkere, butikker eller andre virksomheder
  • Ekskursioner og studieture