Har du svært ved at læse og stave og er det en daglig kamp at komme gennem skolen. Mangler du hjælp til at komme videre?

Jeg udreder læse-skrivevanskeligheder og underviser unge som har brug for at komme tilbage på rette spor med deres læsning og skrivning.

Alle unge bliver tilbudt en læse-skriveudredning. Det er ikke en nødvendighed men kan anbefales, da det så bliver lettere at finde frem til, hvad den unge har behov for med hensyn til undervisning og hjælpemidler.

Jeg tilbyder en-til-en undervisning, fordi jeg erfaringsmæssigt ved, at det er det, som den unge har brug for efter længere tids kamp.

Jeg tilbyder også hjælp til læse-skrivestøttende it-hjælpemidler. Læse-skrivestøttende it-hjælpemidler er uvurderlige for den unge, som er ordblind.

Jeg tester den unge i følgende:

  • Læsning af enkelt ord
  • Sætninger og tekstlæsning
  • Stavning af lydrette og mindre lydrette ord
  • Fonologisk opmærksomhed
  • Lytteforståelse
  • Hukommelsesspædvidde
  • LæseforståelseAlt testning vælges naturlig efter den unges aktuelle læse- og staveniveau. Alle test er forskningsbaserede og anerkendte, som fx Elbros ordlister.

 

Læs mere:
Hvad vil det sige at være ordblind?
Ordblindetest
Det skal være sjovt at gå i skole